2. redna seja Občinskega sveta, 25. 1. 2023
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Županja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 17. 1. 2023
      V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 25. 1. 2023, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2023 – 2. branje
 7. Predlog za povišanje cen programov vzgoje in izobraževanja otrok v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica za šolsko leto 2022/2023 s 1. 1. 2023
 8. Predlog za ustanovitev občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
 9. Kadrovske zadeve:
  • Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za priznanja in odlikovanja
  • Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
  • Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
 10. Vprašanje in pobude
 11. Informacije

S spoštovanjem

Županja
Dr. Petra Vrhovnik

Skip to content