2. redna seja Občinskega sveta, 29.1.2019
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 21. 1. 2019
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 29. 1. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019
 5. Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Poljčane
 7. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za priznanja in odlikovanja
  – Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
 8. Vprašanja in pobude
 9. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content