20. redna seja, 23. 1. 2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 15. 1. 2018
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 23. 1. 2018, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Dokument identifikacije investicijskega projekta – »Rekonstrukcija lokalne ceste LC383161 Jernej – Lušečka vas«
 5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2018
 6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava
 7. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2018
 8. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2018
 9. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2018
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content