20. redna seja, 7. 12. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 29. 11. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 7. 12. 2021, ob 15. uri

v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske  rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane – 2. obravnava
 5. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Poljčane – 2. obravnava
 6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata – skrajšani postopek
 7. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2022 – sklep o javni razpravi
 8. Odlok o preimenovanju ulic – 1. obravnava
 9. Poročilo nadzornega odbora
 10. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane za leto 2022
 11. Sklep o cenah pokopaliških storitev v občini Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content