21. redna seja, 19. 1. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 11. 1. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 19. 1. 2022, ob 16. uri

v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2022
  5. Odlok o preimenovanju ulic v občini Poljčane – 2. obravnava
  6. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Urbani medgeneracijski park Poljčane
  7. Soglasje za najem kredita za financiranje nakupa dveh smetarskih vozil – OKP
  8. Vprašanja in pobude
  9. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content