23. redna seja, 22.6.2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 22. 6. 2018

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 3. 7. 2018, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 1. obravnava (priloge: 4_1, 4_2, 4_3, 4_4)
  5. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane
  6. Odgovori na vprašanja in pobude (priloga1, priloga2)
  7. Vprašanja in pobude
  8. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Gradivo je objavljeno na spletnem naslovu: http://www.poljcane.si z dnem 26. 6. 2018 od 1500 ure dalje.

Skip to content