24. redna seja, 24. 5. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 16. 05. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 24. 5. 2022, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2021
 6. Pristop h Konvenciji županov za podnebne spremembe in trajnostno energijo
 7. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane – skrajšani postopek
 8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane – skrajšani postopek
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane – skrajšani postopek
 10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane
 11. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2022
 12. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2021
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije

 

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content