5. izredna seja, 14. 9. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 8. 9. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 UPB-1) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 14. 9. 2022, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Poljčane
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 (3. sprememba) – skrajšani postopek

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content