25. redna seja, 29. 6. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 21. 6. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 29. 6. 2022, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 25. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 782 – Poljčane parcela 591/30, parcela 591/31 in parcela 591/32
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 – skrajšani postopek
  6. Poročilo o delu predstavnika Občine Poljčane v javnem zavodu Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane
  7. Vprašanja in pobude
  8. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content