3. dopisna seja, 6. 12. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 29. 11. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 6. 12. 2017, med 8. in 15. uro.

Predlagani dnevni red:

TOČKA: Potrditev kandidata Občine Poljčane za člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v sredo, 6. decembra 2017, in sicer tako, da se bodo med 8. in 15. uro na tel. št. 02 8029 220 sprejemale telefonske izjave ali elektronska sporočila  o potrditvi predlaganega sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom.

Glasovanje se sprejema na telefonski številki 02 8029 220 ali po elektronski pošti na naslov obcina@poljcane.si.

Občinske svetnice in svetniki odločate tako, da v telefonskem pozivu ali po elektronski pošti izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.

Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content