3. izredna seja, 18. 5. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 12. 05. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 UPB-1) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 18. 5. 2021, ob 15. uri

na daljavo preko aplikacije Zoom.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2021
  4. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2020
  5. Kadrovske zadeve:
  • Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Komisiji za gospodarstvo in kmetijstvo in prenehanju članstva v svetu zavoda Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane
  • Imenovanje nadomestnega člana Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
  • Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane
  • Imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content