3. redna seja, 4. 2. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 26. 1. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 4. 2. 2015, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2015
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – I. obravnava
 7. Sklep o ustanovitvi začasnih komisij Občinskega sveta Občine Poljčane
 8. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane
 9. Sklep o povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Poljčane
 10. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu«
 11. Odpoklic in razrešitev predstavnikov Občine Poljčane v javnih zavodih
 12. Kadrovske zadeve:   Imenovanje članov stalnih delovnih teles:– imenovanje članov Statutarno pravne komisije– imenovanje članov Komisije za pritožbe in ugovore občanov– imenovanje članov Komisije za priznanja in odlikovanjaImenovanje članov Nadzornega odbora Občine PoljčaneImenovanje člana skupščine OKP Rogaška Slatina d.o.o
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content