4. dopisna seja, 14. 11. 2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 16. 11. 2018
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07,  53/10 in 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 14. novembra 2018, med 8. in 16. uro.

Predlagani dnevni red:

  1. Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor
  2. Potrditev kandidatov za člana/namestnika člana Okrajne volilne komisije UE Slovenska Bistrica

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v sredo, 14. novembra 2018, med 8. in 16. uro.

Člane Občinskega sveta Občine Poljčane prosimo, da med navedeno uro na tel. št. 02 8029 220 ali 8029 223 ali na e-naslov: obcina@poljcane.si posredujete svoj glas o predlaganih sklepih, in sicer tako, da izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.

Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content