2. redna seja, 13. 11. 2014
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 5. 11. 2014
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v četrtek, 13. 11. 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Poljčane
  5. Kadrovske zadeve:
    – Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
  6. Vprašanja in pobude
  7. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content