4. izredna seja, 19. 4. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 12. 4. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 UPB-1) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 19. 4. 2022, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Potrditev DIIP »Postavitev plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane«
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 – skrajšani postopek

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content