4. izredna seja, 24. 11. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 18. 11. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) in  25. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 24. 11. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Določitev dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
  3. Premoženjskopravne zadeve: – predlog sklepa o nakupu nepremičnin parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah.
  4. Kadrovske zadeve: – ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane.

S spoštovanjem!

Skip to content