4. redna seja, 18. 3. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 9. 3. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 18. 3. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2015
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – II. obravnava
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »območje kompleksa Eurel« – II. obravnava
 7. Sklep o povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Poljčane
 8. Program ljubiteljske  kulture pri sofinanciranju društev občine Poljčane za leto 2015
 9. Program turizma pri sofinanciranju društev občine Poljčane za leto 2015
 10. Letni program športa občine Poljčane za leto 2015
 11. Izvajanje nujne medicinske pomoči na območju Upravne enote slovenska Bistrica
 12. Kadrovske zadeve:
  Imenovanje članov začasnih delovnih teles:

  • imenovanje članov Komisije za okolje in prostor
  • imenovanje članov Komisije za družbene dejavnosti
  • imenovanje članov  Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo

  Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  Imenovanje člana skupščine OKP Rogaška Slatina d.o.o.

 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content