5. izredna seja, 18. 5. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 12. 5. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v četrtek, 18. 5. 2017, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev dnevnega reda 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
  3. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane za leto 2017.
  4. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2016.
  5. Premoženjsko pravne zadeve:
    • predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2017
  6. Kadrovske zadeve:
    • imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content