6. izredna seja, 5. 7. 2017
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 30. 6. 2017
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 5. 7. 2017, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Določitev dnevnega reda 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
 3. Investicijska in pravna dokumentacija za celovito energetsko prenovo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane;
  a) Ocena o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in Trnovska vas.
  b) Predinvesticijska zasnova (PIZ) celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in Trnovska vas.
  c) Investicijski program (IP) celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in Trnovska vas.
  d) Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. Goricah in Trnovska vas.

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content