8. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 13. 11. 2019
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 20. 11. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2020 – sklep o javni razpravi
 5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – skrajšani postopek
 6. Predlog spremembe Odloka o priznanjih Občine Poljčane in predlog čistopisa Odloka o priznanjih Občine Poljčane
 7. Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Poljčane
 8. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane
 9. Predlog spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane in predlog čistopisa Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content