9. redna seja, 17. 5. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 9. 5. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 17. 5. 2016, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2015
  5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2015
  6. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane za leto 2016
  7. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2015
  8. Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega člana in predsednika Komisije za okolje in prostor
  9. Vprašanja in pobude
  10. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content