9. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane, 8. januar 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 31. 12. 2019
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 8. 1. 2020, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
  4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2020
  5. Potrditev sklepa o določitvi novih cen vrtca
  6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru za leto 2018
  7. Odgovori na vprašanja in pobude
  8. Vprašanja in pobude
  9. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content