Županja in podžupanja

Županja predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta ter skrbi za izvajanje njihovih odločitev.

Na lokalnih volitvah, dne 20. novembra 2022 je bila za županjo Občine Poljčane izvoljena

dr. Petra Vrhovnik.

Življenjepis

Podžupanja

 

Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Njene naloge pa so naslednje: pomaga županji pri njenem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere jo županja pooblasti, nadomešča županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere jo županja pooblasti.

Županja Občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik je z dnem 1. 1. 2023 za podžupanjo Občine Poljčane imenovala Dušanko Lužar Šajt.

Skip to content