Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnih referendumov (o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), o noveli Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki bodo v nedeljo 27. 11. 2022

 

Skip to content