Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost,k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane, in sicer za:

  • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
  • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
  • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
  • vaški odbor za naselje Lušečka vas in Čadramska vas
  • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane,
  • vaški odbor za območje naselja Sp. Brežnica in Stanovsko.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 3. 2023 do 12. ure. 

Skip to content