Predložitev predlogov za imenovanje predstavnikov v svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v:

  •  svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in
  • svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 2. 2021 do 12. ure.

Skip to content