Poziv prostovoljcem

Vabimo vse prostovoljce, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči in ukrepov ob epidemiji koronavirusa na območju občine Poljčane.

Vse, ki bi želeli v primeru potrebe štabu Civilne zaščite Občine Poljčane pomagati prosimo, da se javite na telefonsko številko 064 243 990 ali na mail cz@poljcane.si.

Ob prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, kontaktno številko, možnost lastnega prevoza, časovni okvir, kdaj ste na voljo za pomoč in področje, kjer bi lahko pomagali (na področju dela z otroki, oskrbe z nujnimi življenjskimi potrebščinami, dostavi zdravil, dežuranje na telefonski številki štaba CZ …).

Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Vaše podatke bomo evidentirali, vas uvrstili na listo prostovoljcev in vas kontaktirali. Za pomoč vas bomo prosili le v primeru, da bi prišlo do razmer, ki bi narekovale vključitev dodatne pomoči.

Za vaš odziv se vam iskreno zahvaljujemo!

štab CZ občine Poljčane

Skip to content