Predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov za lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete do 15. 9. 2022 na naslov Občina Poljčane, Občinska volilna komisija, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na e-naslov: obcina@poljcane.si.

Skip to content