Preimenovanje ulic

V letu 2021 bomo praznovali 30-letnico obstoja R Slovenije – edine prave in lastne države. Države v kateri v kateri uživamo tudi edino pravo in prvo svobodo. Jubilej samostojnosti bomo počastili s preimenovanjem ulic, zato, da izstopi kar je resnično in zgolj naše, povezano zgolj in samo s pravimi Slovenci in Slovenstvom, s pravimi vrednotami, je povezovalno, nima pridiha razdvojenosti, blagodejno in povezano z našo svobodo, dosežki ter morebitnimi lokalnimi naravnimi in kulturnimi vrednotami.

Iz sprejetega proračuna za leto 2021 je razvidno, da je za tovrstno aktivnost predvidena postavka in ustrezna finančna podpora.

S tednika Panorama so me zaprosili za intervju ob nameravanem preimenovanju ulic v Poljčanah. Očitno pa je bil intervju za uredništvo sporen, označen kot preoster in kot takšen ni bil v skladu z doktrino tednika Panorama, zato ni bil objavljen v predvidenem terminu. Po temeljitem premisleku je odgovorna urednica z enotedenskim zamikom vendarle dovolila objavo v tedniku Panorama (tukajINTERVJU).

Na objavljen intervju se je odzvala krajevna organizacija Zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB. Odziv je v tem tedniku, razumljivo, objavljen takoj (tukajZVEZA BORCEV).

Ker sem bil mnenja, da intervju predsednika ZZB NOB v nekaterih delih ne odraža realnega stanja, pa tudi kakšno dejstvo je dokazljivo drugačno, sem pripravil odgovor z obrazložitvami (tukajODGOVOR).

Glavna urednica odgovora ni videla in ga je z obrazložitvijo, da se prerekanje ne more nadaljevati,  apriorno zavrnila in objave ni dovolila. Hkrati pa je dovolila predsedniku ZB za vrednote NOB Slov. Bistrica, da pripravi predavanje iz zgodovine in poda svoj pogled na moj intervju (tukajZB ZA VREDNOTE NOB SLB). Uredništvo tednika je na ta način pritrdilo eni in edini resnici ter zaključilo polemiko, (ki je ni bilo, saj nisem imel možnosti dodatnih pojasnil) na to temo.

Zdi se mi pomembno, da pri temi preimenovanja ulic poznamo vse vidike in razsežnosti projekta. Prav zaradi opisanega objavljam moje argumente in razmišljanja na uradni spletni strani Občine Poljčane. Tako je priložen še odgovor na pisanje predsednika ZB za vrednote NOB Slov. Bistrica (tukajODGOVOR ZVEZA BORCEV).

 

Stanislav Kovačič,
župan Občine Poljčane

Skip to content