Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Poljčane (SD OPN 1)

JAVNO NAZNANILO O PREDSTAVITVI IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE POLJČANE (SD OPN 1)

Občina Poljčane v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) objavlja izhodišča za pripravo prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane (SD OPN 1).

S tem želi Občina Poljčane zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Cilj začetne faze je dobiti čim več informacij o dejanskih potrebah v prostoru in zbrati različne predloge za njegovo izboljšavo, ki se nanašajo na spremembo veljavnega Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2020). Zbrani predlogi in pripombe bodo služili kot podlaga za pripravo Osnutka SD OPN 1.

Predloge in pripombe je možno podati v času od 12. 7. 2021 do 12. 8. 2021 po pošti ali osebno na Občini Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali preko elektronskega naslova obcina@poljcane.si.

 

Skip to content