Vpis otrok v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

vpis v vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 31. marca 2023. Vloge za vpis otroka v vrtec dobite na vseh enotah vrtca, na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca https://www.vrtec-slobistrica.si/ . Vloge za vpis v vrtec oddate po klasični pošti na naslov: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1a, 2310 Slovenska Bistrica ali na elektronski naslov svetovalne delavke, ki je dosegljiva za dodatne informacije za enoto vrtca Poljčane.

Dodatne podatke lahko dobite pri svetovalni delavki Tanji Hecl, na tel. številki: 02/ 80 51 426 ali e – naslovu: tanja.hecl@vrtec-slobistrica.si (za vpis na enote: Sonček, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Tinje, Kebelj, Šmartno na Pohorju, Poljčane in Makole).

Vabimo vas na dan odprtih vrat »IGRAJMO SE SKUPAJ«, ki bo tudi v enoti Poljčane potekal v petek, 24. 3. 2023, od 14. do 18. ure.

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju. V primeru prostih mest, bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom.

Skip to content