Obrazci

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe:

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj. (Služba za lokalno samoupravo)

Pri volitvah se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom OBR LV-1 in LV-2) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur oziroma list kandidatov v postopku kandidiranja in pri vložitvi kandidatur pri občinski volilni komisiji.

PREDPISANI OBRAZCI

 

Obrazec (LV-1 /LV-2) mora podpornik podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (upravne enote), nato pa ga oddati kandidatu oz. predlagatelju kandidata/liste kandidatov. 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Skip to content