Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje

3.  9. 2018 – Začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti (8. odstavek 23. člena ZVRK)
3. 10. 2018 – Skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje (1. odstavek 16. člena ZVRK)
18. 10. 2018 – Skrajni rok, da se volilni komisiji lokalne skupnosti sporoči podatke o organizatorju in o TRR (2. odstavek 17. člena ZVRK)
19. 10. 2018 – Začetek volilne kampanje (2. člen ZVRK)
16. 11. 2018 – Ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka (2. člen ZVRK)
3. 12. 2018 – Skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest (1. odstavek 11. člena ZVRK)
3. 12. 2018 – Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču (5. odstavek 17. člena ZVRK)
18. 3. 2019 – Skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje. (1. odstavek 16. člena ZVRK)
2. 4. 2019 – Skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje na spletni portal AJPES (5.  odstavek 18. člena ZVRK)

Več na:  www.mju.si

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Skip to content