Splošno

Drugi krog volitev za župana

Občinska volilna komisija Občine Poljčane je dne 19. 11. 2018 sprejela ugotovitveni sklep o izvedbi drugega kroga volitev za župana. Glasovanje za drugi krog volitev za župana bo potekalo v nedeljo 2. decembra 2018.

Predčasno glasovanje, bo, za vse volivce, ki bodo na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo v sredo, 28. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane (sejna soba).

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti morajo Občinsko volilno komisijo Občine Poljčane o tem obvestiti do 21. 11. 2018 do 24.00 ure (OBRAZEC). Volivci, ki ste Občinsko volilno komisijo obvestili, da želite glasovati po pošti v 1. krogu volitev, vam tega obvestila ni potrebno več pošiljati.

Volivci, ki bi želeli glasovati na domu morajo Občinsko volilno komisijo Občine POjlčane o tem obvestiti do srede 28. 11. 2018 do 24.00 ure (OBRAZEC).

Rok za predlaganje zaupnikov je 26.11.2018.

Objavljamo seznam vloženih in potrjenih kandidatov za župana Občine Poljčane in list kandidatov za občinski svet Občine Poljčane, ki kandidirajo na lokalnih volitvah 2018.

Sprejem kandidatur

Občinska volilna komisija Občine Poljčane sprejema kandidature za župana in za člane občinskega sveta v času uradnih ur Občinske uprave Občine Poljčane, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, na dan 17. 10. 2018 od 13.00 do 17.00 ure in na dan 18. 10. 2018 (zadnji dan za vložitev kandidature) pa od 8.00 do 19.00 ure, prav tako na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65.

Možnosti in načini glasovanja na lokalnih volitvah

Na rednem volišču

Kdaj: V nedeljo, 18. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure.
Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu volilne komisije, ki ga po pošti dobimo na naslov stalnega bivališča.

Predčasno glasovanje

Kdaj: Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure
Kje: Na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Glasovanje na domu zaradi bolezni

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Poljčane, najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, t.j. do vključno 14. 11. 2018 (81. člen ZVDZ).

 Obrazec – sporočilo

Možnosti glasovanja za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami

– glasovanje po pošti: po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 7. 11. 2018 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida (81. člen ZVDZ).

Obrazec – sporočilo

 Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

– glasovanje s pomočjo druge osebe: volivec/-ka ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam (79. člena ZVDZ).

– glasovanje s pomočjo pripomočka za slepe in slabovidne osebe na volišču  (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

Možnosti glasovanja za osebe, ki se na dan glasovanja nahajajo v določenih institucijah (npr. bolnici)

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 7. 11. 2018 (81. člen ZVDZ).

Obrazec – sporočilo

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev t.j. do 13. 9. 2018 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Javni poziv

Predlog za člana volilnega odbora

Soglasje in izjava kandidata

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2018, je za volitve članov občinskega sveta Občine Poljčane 36 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Poljčane je 42 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Skip to content