Obrazci

Pri volitvah se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom OBR LV-1 in LV-2)

ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur oziroma

list kandidatov v postopku kandidiranja in pri vložitvi kandidatur pri občinski volilni komisiji.

PREDPISANI OBRAZCI

 

Obrazec (LV-1 /LV-2) mora podpornik podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (upravne enote), nato pa ga oddati kandidatu oz. predlagatelju kandidata/liste kandidatov. 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Župan

 

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju kandidatur upoštevate šifrant stopnje in naziva izobrazbe, ki je:

000 – Brez izobrazbe

110 – Nepopolna osnovnošolska

120 – Osnovnošolska izobrazba

130 – Nižja poklicna izobrazba

140 – Srednja poklicna izobrazba

150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Občinski svet

 

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju kandidatur upoštevate šifrant stopnje in naziva izobrazbe, ki je:

000 – Brez izobrazbe

110 – Nepopolna osnovnošolska

120 – Osnovnošolska izobrazba

130 – Nižja poklicna izobrazba

140 – Srednja poklicna izobrazba

150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

Skip to content