LOKALNE VOLITVE 2022 lahko spremljate

Do dneva volitev bodo na voljo kandidacijske liste ter nekatere pomembne povezave, na dan volitev pa bo prikazana še udeležba ter rezultati.

  • preko spletne strani Državne volilne komisije (za Občino Poljčane): 

KANDIDATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/kandidati

UDELEŽBA:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/udelezba

REZULTATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/rezultati

 

Objavljamo tudi navodila za medije:

Razpis volitev
Splošno
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 20. novembra 2022

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki podpre listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Poljčane, za lokalne volitve 2022, je 36 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Poljčane, za lokalne volitve 2022, je 45 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Sprejem kandidatur

Občinska volilna komisija Občine Poljčane sprejema kandidature za župana in za člane občinskega sveta v času uradnih ur Občinske uprave Občine Poljčane, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, na dan 19. 10. 2022 od 13.00 do 17.00 ure in na dan 20. 10. 2022 (zadnji dan za vložitev kandidature) pa od 8.00 do 19.00 ure, prav tako na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65.

Volilni odbori

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev t.j. do 15. 9. 2022 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Možnosti in načini glasovanja na lokalnih volitvah

Na rednem volišču

Kdaj: V nedeljo, 20. 11. 2022 od 7.00 do 19.00 ure.
Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu volilne komisije, ki ga po pošti dobimo na naslov stalnega bivališča.

Predčasno glasovanje

Kdaj: Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022 od 7.00 do 19.00 ure
Kje: Na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Glasovanje na domu zaradi bolezni

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Poljčane, najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, t.j. do vključno 16. 11. 2022 (81. člen ZVDZ).

Možnosti glasovanja za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami

– glasovanje po pošti: po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 9. 11. 2022 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida (81. člen ZVDZ).

Invalidi lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Sporočilo velja do preklica.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

– glasovanje s pomočjo druge osebe: volivec/-ka ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam (79. člena ZVDZ).

– glasovanje s pomočjo pripomočka za slepe in slabovidne osebe na volišču  (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

Možnosti glasovanja za osebe, ki se na dan glasovanja nahajajo v določenih institucijah (npr. bolnici) ali , ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 9. 11. 2022 (81. člen ZVDZ).

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Drugi krog volitev za župana

Skip to content