Obvezni izvodi plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij za promocijo v kampanji na lokalnih volitvah 2022
Volilna kampanja

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo 20. 11. 2022

Pogoji za oddajo poslovnih prostorov v uporabo

Občina Poljčane objavlja Pogoje za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Poljčane v občasno uporabio za organizacijo predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski sveti in redne volitve župana v letu 2022.

Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje

5.  9. 2022 – Začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti (8. odstavek 23. člena ZVRK)
5. 10. 2022 – Skrajni rok za odprtje posebnega računa s strani organizatorja volilne kampanje (1. odstavek 16. člena ZVRK)
20. 10. 2022 – Skrajni rok, da se volilni komisiji lokalne skupnosti sporoči podatke o organizatorju, njegovo odgovorno osebo  ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (2. odstavek 17. člena ZVRK)
20. 10. 2022 – Začetek volilne kampanje (2. člen ZVRK)
18. 11. 2022 – Ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka (2. člen ZVRK)
5. 12. 2022 – Skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest (1. odstavek 11. člena ZVRK)
5. 12. 2022 – Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču (5. odstavek 17. člena ZVRK)
20. 3. 2023 – Skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje. (1. odstavek 16. člena ZVRK)
4. 4. 2023 – Skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje na spletni portal AJPES (5.  odstavek 18. člena ZVRK)

Skip to content