Prejemniki občinskih nagrad in priznanj

V priloženi tabeli objavljamo prejemnike občinskih nagrad in priznanj občine Poljčane od leta 2011 dalje. Vsako leto se lahko podeli praviloma ena Zahvalna listina in največ dve Priznanji Občine Poljčane.

Priznanja športnikom in športnim delavcem občine Poljčane

V priloženi tabeli objavljamo podeljena priznanja športnikom in športnim delavcem občine Poljčane od leta 2012 dalje.

Grb Občine Poljčane

Bronasti, srebrni ali zlati grb se podeljuje delovnim organizacijam in javnim zavodom za dosežke na gospodarskem in negospodarskem področju.
Grb Občine Poljčane podeljuje župan na podlagi svoje odločitve.
Dosedanji prejemniki Grba Občine Poljčane:

Razpisna dokumentacija za zbiranje predlogov se vsakoletno objavi v rubriki “Javni razpisi”.

Skip to content