Prejemniki občinskih nagrad in priznanj

V priloženi tabeli objavljamo prejemnike občinskih nagrad in priznanj občine Poljčane od leta 2011 dalje. Vsako leto se lahko podeli praviloma ena Zahvalna listina in največ dve Priznanji Občine Poljčane.