Center za socialno delo

Center za socialno delo Slovenska Bistrica je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Preko javnih pooblastil nudi pomoč posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav ter zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki jih je sprejela država.

Center pokriva občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole.

Kontaktni podatki:

CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA

Ljubljanska cesta 16, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02/ 805 07 63
telefaks: 02 805 07 77
e-pošta: gpcsd.slovb@gov.si
spletni naslov: http://csd-slovenija.org/sl/center/csd-slovenska-bistrica

Skip to content