Komunala

Na območju občine Poljčane, za izvajanje gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, skrbi podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o..

Skip to content