Upravna enota Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem na naslovu Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, izvaja upravne naloge na območju občin: Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

Upravne naloge osnovnega državnega teritorialnega sistema splošne pristojnosti na prvi stopnji se praviloma izvajajo preko upravnih enot, ki zagotavljajo kakovostno in enako raven storitev na območju celotne države. Da so upravne storitve maksimalno dosegljive vsem krajanom oz. državljanom, pa kot način dela poslujejo še krajevni uradi. V Upravni enoti Slovenska Bistrica tako poslujeta krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici. V obeh navedenih krajevnih uradih izvajamo prav vse naloge, ki jih je objektivno moč opraviti dislocirano, to je izven sedeža upravne enote in tudi na ta način skušamo zagotoviti strankam kar najbolj prijazno poslovanje.

 Upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu Poljčane, so:

  1. Osebne izkaznice
  2. Potne listine
  3. Matične zadeve (priznanje očetovstva, prijava smrti, izpiski iz matičnega registra)
  4. Smrtovnice
  5. Prijava-odjava prebivališča
  6. Potrjevanje obrazcev podpore volivcev
  7. Upravne overitve
  8. Evidenca gospodinjstev
  9. Potrdila iz uradnih evidenc
  10. Prijava sklenitve zakonske zveze
  11. Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
  12. Temeljna kvalifikacija za voznike motornih vozil
  13. Vozniška dovoljenja
  14. Vožnja kandidata za voznika s spremljevalcem
  15. Priglasitev na vozniški izpit
  16. Reklamacija vozniškega dovoljenja
  17. Postopek z odvzetim, prevzetim (vrnitev) ali pogrešanim prometnim ter vozniškim dovoljenjem
  18. Ugotavljanje dolžne skrbnosti zaradi pogrešanja vozniškega ali prometnega dovoljenja
  19. Prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita
  20. Izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
  21. Ponudbe o prodaji kmetijskih zemljišč, gospodarstev in gozdov (ponudb ne sprejema, obeša jih na oglasno desko in po preteku roka za objavo odstranjuje)

Upravna enota Slovenska Bistrica je s svoje strani podvzela vse, da je približala storitve prebivalcem in občanom. Vsi skupaj si želimo, da bodo občani nudene upravne storitve na krajevnih uradih v čim večji meri tudi koristili in s tem upravičili sedanjo časovno dinamiko delovanja krajevnega urada v Poljčanah tudi v prihodnje.

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02/ 805 5500 in 02/ 805 55 32
Telefaks: 02/ 805 55 66
Spletni naslov:
www.upravneenote.gov.si/slovenska_bistrica

Poslovni čas:
PON  08:00 – 15:00
TOR  08:00 – 15:00
SRE  07:00 – 17:00
ČET  08:00 – 15:00
PET  08:00 – 13:00

Uradne ure:
PON 08:00 – 15:00
TOR 08:00 – 15:00
SRE 07:00 – 17:00
ČET ni uradnih ur
PET 08:00 – 13:00

KRAJEVNI URAD POLJČANE

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Tel.: 02/ 803 36 00

Uradne ure:
TOR od 08:00 do 11:30 in od 12:00 do 15:00
PET od 08:00 do 11:30 in od 12:00 do 13:00