Začasno zaprtje Zbirnega centra v Zg. Poljčanah

Zaradi slabe epidemiološke slike v podjetju bo Zbirni center za odpadke v Zgornjih Poljčanah od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021 zaprt!  Izvajanje javne gospodarske službe odvoza komunalnih odpadkov bo potekalo nemoteno. 

Skip to content