Županov poziv prostovoljcem (objava 17. 3. 2020 ob 9.50)

Spoštovani!

V imenu občanov Občine Poljčane se  tokrat na vas, obračam s splošno družbeno-koristno prošnjo, da bi – v kolikor ste zdravi in za delo pripravljeni – pomagali soobčanom v stiski.

Kot ste zagotovo že seznanjeni se Slovenija trenutno nahaja v izrednih razmerah uradno razglašene epidemije koronavirusa Covid-19, s ciljem preprečitve in zajezitve širjenja katere in seveda posledično ohranitve čim večjega števila življenj, so bili sprejeti številni ukrepi na nacionalnem nivoju (zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, prepoved neposrednega opravljanja storitev in prodajanja blaga potrošnikom, ustavitev javnega prometa ipd.). Zato je ohromljeno in močno okrnjeno delovanje celotne države, kar sedeva najbolj in neposredno občutimo na primarnem, to je lokalnem nivoju. Vendarle pa je čim bolj nemoteno delovanje nekaterih družbenih sistemov in gospodarskih panog tudi v teh izrednih razmerah nujnega pomena, da ne razpade celotna družbeno-politična ureditev – zlasti gre tu za delovanje zdravstvenega sistema (v najširšem smislu) in zaposlenih v njemu, policijsko-varnostnega sistema, nujnih gospodarskih javnih služb (pokopališke in pogrebne dejavnosti, odvoza odpadkov, zagotavljanja preskrbe s pitno vodo …), energetike (tako elektrike, kot drugih energentov) ipd.

V teh za njuno delovanje države izredno potrebnih storitvenih dejavnostih so zaposleni tudi občani in občanke Občine Poljčane, ki imajo mlajše otroke, ki potrebujejo varstvo. Prav tako na območju naše občine živijo občani, ki nimajo sorodnikov, niti sami niso mobilni in si ob sprejetih izrednih ukrepih ne morejo zagotoviti dobave živil ali zdravil. Poleg tega te izredne razmere in z njimi povezana kopica informacij in podatkov, povzroča pri mnogo ljudeh veliko zmedenost in mnogo nejasnosti, pri nekaterih pa posledično tudi veliko psihično, občasno pa tudi fizično stisko.

Ker ste občani Občine Poljčane že velikokrat dokazali, da ste energije, znanja in infomacij ter svežih idej, predvsem pa sočutja do soljudi polni ljudje z velikim srcem, vas v imenu vseh občanov v stiski pozivam, da razmislite – seveda zgolj v primeru, da ste popolnoma zdravi:

– ali ste pripravljeni nuditi varstvo mlajšim otrokom (od 2 do cca. 10 let), da bi tako so pomagali pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah,

– ali ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev  in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili,

– ali ste pripravljeni nuditi psihosocialno pomoč soobčanom v stiski.

Pozivamo vas, da kot odgovoren del naše družbene skupnosti, dobro razmislite o zgornjem pozivu in v primeru, da ste katerokoli od potrebnih oblik solidarnostne skupnostne pomoči pripravljeni nuditi to sporočite na e-naslov: cz.obcinapoljcane@gmail.com ali tel. številko 064 243 990.

Hkrati vas pozivam, da v tej izredni situaciji ponovno stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu ter tako pokažemo, da je res v slogi moč! Hvala!

S spoštovanjem!

Stanislav Kovačič, župan

Skip to content