Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Aleš Jamnik, predstavnik policijske postaje
 • Katja Stegne, predstavnica vzgojno-izobraževalnih institucij
 • Suzana Vošinek, predstavnica vzgojno-izobraževalnih institucij
 • Stanko Spolenak, predstavnik ZŠAM
 • Janja Kodrič, občinska svetnica
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Aleksandra Pirš
 • Namestnik predsednice, Maksimilijan Vodeb
 • Članica, Suzana Vošinek
 • Članica, Katja Stegne
 • Član, Aleš Jamnik
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednica, Aleksandra Pirš
 • Namestnica predsednice, Mira Onič
 • Članica, Zdenka Podjaveršek
 • Član, Marjan Primec
 • Član, Viktor Pušaver
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, Branko Kožuh
 • Namestnica predsednika, Aleksandra Pirš
 • Član, Marjan Primec
 • Članica, Zdenka Kovačič
 • Član, Janez Kidrič