Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Nada VUČAJNK
  • Namestnica predsednice, Anja MEDVED
  • Član, Srečko LORENČAK
  • Namestnica člana, Liljana BELIČ
  • Član, Bojan MARZIDOVŠEK
  • Namestnica člana, Jasna OREŠIČ
  • Član, Pavel GENC
  • Namestnik člana, Feliks GORIŠEK