Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti projekta oziroma projektne dokumentacije z občinskimi prostorskimi akti

Oddaj zahtevo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov