Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Poljčane

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije