Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov