Izjava o odpovedi najemnega razmerja za grobni prostor