Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi ZVKD

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov